جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/10/26
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۰/۲۶

۱- با عضویت آقایان مهندسين امین داودی، سید علی اکبر رادخو، اسماعیل ضیاءپور و علی آذرهمایونی وفق نظر کمیته محترم تحقیق موافقت به عمل آمد.
۲- در مورد چاپ سررسید سال ۱۳۹۶ مصوب گردید، با چاپخانه شرکت گراف قرارداد منعقد گردد.
۳- مصوب گردید، برای گرفتن اسپانسر با اصناف و اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان مکاتبه به عمل آید.
۴- مصوب گردید، در مورد کلاس نقشه برداری نصف هزینه های برگزاری را کانون به عنوان کمک هزینه به اعضا پرداخت نمايد.
۵- مصوب گردید، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ۱۶ بهمن، راس ساعت ۱۶ برگزار گردد و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب، مجمع نوبت دوم در تاریخ یکشنبه ۱ اسفند برگزار شود (با دستور کار نحوه ادامه فعالیت مالی کانون).
٦- مصوب گردید، در اولین فرصت جلسه ای مشترك با آقای مهندس اسد فرماندار بابلسر (عضو كانون مهندسين بابلسر) برگزار شود.
٧- پیرو نامه ارسالی از طرف سازمان نظام مهندسی، مصوب گردید کانون مهندسین بابلسر در هیچ مسابقه ای من بعد با نام سازمان نظام مهندسی شرکت ننمايد.
٨- مصوب گردید، در مورد آیتم دریافتي سازمان با عنوان خرید دفتر مکاتبه به عمل آيد.