جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/11/03
جلسه هيات مديره روز یکشنبه مورخ 95/11/3  با حضور ميهمانان جناب آقای مهندس اسد فرماندار شهرستان بابلسر و حاج آقا قليپور امام جمعه شهر بابلسر برگزار شد.
در اين جلسه صميمی در مورد موضوعات مربوط به مهندسين، چشم انداز آينده منطقه، اقتصاد و توريسم بحث و تبادل نظر به عمل آمد.