جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/11/17
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷
۱- مصوب گردید در مورد تجهیزات آتش نشانی موجود در شهر بابلسر و موضوعات مربوط به آن، جلسه ای مشترک با مسئولین شهری برگزار شود. 
۲- درخواست آقای مهندس مس شناس مطرح گردید و با آن موافقت به عمل آمد.
۳- مصوب گردید، جلسه جمعی معرفی کاندیداهای هیات رییسه دفتر نمایندگی در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ در مجموعه میزبان برگزار گردد و همچنین هریک از کاندیداها می توانند از محل کانون برای معرفی خود استفاده نمایند.