جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/11/24
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴

۱- با عضویت آقایان مهندس مصطفی مسعود بهنمیری، سید محمدکاظم قائمی رزکناری، محسن الیاسی و خانم مهندس آذین باباعلیزاده وفق نظر کمیته تحقیق  موافقت به عمل آمد.
۲- نامه آقای مهندس شیرچی مطرح و مقرر گردید در مورد برگزاری کلاس های تخصصی معماری، اطلاع رسانی به عمل آید.
۳- مصوب گردید، آيين گرامیداشت روز مهندسي در چهارم اسفند ماه در محل متل بانک ملی بابلسر برگزار گردد.
۴. در مورد مراسم معرفی کاندیداها در ۲۶ بهمن مقرر گرديد، سوالاتي از طرف کانون مطرح گردد و به هر کاندیدا مدت ۱۰ دقیقه برای بیان اهداف خود فرصت داده شود.