جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/12/08

مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۲/۸
١- با عضویت آقایان مهندس عباس یداله زاده و سامان حبیب اله زاده وفق نظر کمیته تحقیق  موافقت به عمل آمد.
٢- نامه های ارسالی از طرف سازمان با موضوعات دعوتنامه همایش مشترک و برنامه زمانبندی دوره بازرسی گاز قرائت شد.
٣- نامه کمیسیون بانوان مطرح گردید و مقرر گردید مراسم بزرگداشت مقام زن در حد پذیرایی مختصر در محل کانون برگزار شود.

در میانه جلسه، آقای مهندس سهراب مدانلو، نایب رییس انجمن کارشناسان رسمی ماده ۲۷ در جلسه حضور پیدا کردند و در زمینه بیمه مسئولیت مهندسین و ارسال پرونده های پرداختی خسارت بیمه ایران به شورای انتظامی و به تبع آن مشکلات ایجاد شده برای همکاران بحث و تبادل نظر به عمل آمد و در نهایت مقرر گردید در این مورد با شورای هماهنگی کانون ها مذاکره به عمل آید تا تصمیمی واحد اتخاذ گردد.