جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/12/15
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵

۱- با عضویت آقایان مهندسین رضا مهدی تبار شورکی، علیرضا صمدی، سجاد آقاجانی کاسگری و مهدی فردوسیان وفق نظر کمیته تحقیق موافقت به عمل آمد.
۲- مقرر گرديد، همایش پیاده روی خانوادگی و آیین درختکاری در روز جمعه بیستم اسفند ماه نود و پنج راس ساعت ۹:۳۰ برگزار گردد.
۳- مقرر گرديد، مراسم قدردانی از اعضای کمیسیون های کانون طبق مصوبه مجمع و روال هر ساله، بعد از ارسال گزارش عملکرد کمیسیون ها برگزار گردد.
۴- در مورد فعالیت غیرقانونی واحد های املاک در زمينه مهندسي و یا دفاتر مهندسی غیرمجاز (بدون پروانه) مقرر گردید، نامه نگاری با اداره راه و شهرسازی بابلسر به عمل آید و همچنین در این زمینه جلسه ای مشترک برگزار گردد.
۵- در مورد ليست معرفي مهندسين بومي در شهرداری هادی شهر، مقرر گردید با هماهنگي و نامه نگاري با شورای شهر و شهرداری هادی شهر، اسامي مهندسين مجموعه شهرستان نيز به ليست مهندسين بومي اضافه گردد.
۶- در مورد موضوع انتخابات پیش روی شورای شهر مقرر گردید، جلسه ای با حضور تمامی منتخبین هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین و همچنین هیات رییسه دفتر نمایندگی در طی تمامی سنوات گذشته، در روز چهارشنبه در محل رستوران میزبان راس ساعت ١٧ برگزار گردد.