جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1396/03/31
خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ های ۹۶/۲/۲۴ و ۹۶/۲/۳۱
۱- با عضویت آقایان مهندس سید بهرام جعفری، محمد سعید شکوهی شورمستی، رضا علی زاده، هرمز قربان زاده و خانم های مهندس عاطفه سیدی، هانیه قلندری، فاطمه زهرا عرب میستانی و رضوانه حیدری فیروزجایی وفق نظر کمیته محترم تحقیق موافقت به عمل آمد.
۲- با درخواست آقای مهندس مسعود گل محمدی موافقت شد.
۳- با درخواست آقای بهان هاشم زاده موافت شد.
۴- نامه شرکت تعاونی بابت اجاره سال ۹۶ مطرح گردید (پیشنهاد مهندس بابایی در این زمینه خرید واحد کانون یا رهن آن به مدت یک سال می باشد).
۵- مقرر شد بابت فروش بخشی از اموال کانون مانند چادر مسافرت - کولر طبقه همکف و... در مجمع تصمیم گیری شود.
۶- بحث و تبادل نظر در مورد بودجه پیشنهادی سال ۹۶ به پایان رسید و در این مورد تصمیم گیری شد.
۷- مقرر گردید به مجمع پيشنهاد شود از اعضای فاقد پروانه حق عضویت سالیانه مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ريال و از مهندسین پروانه دار مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال دریافت گردد.
۸- مصوب گردید اعضای هیات مدیره بر اساس روال ادوار گذشته، برای تبلیغات سررسید کانون نصف بها را پرداخت نمایند.
۹- گزارش بازرس قرائت شد و توضیحات لازم ارائه گردید.
۱۰- مقرر شد در اولین فرصت جلسه ای با رییس راه و شهرسازی بابلسر برگزار شود.