جزییات خبر
همایش پیاده روی خانوادگی مهندسين و پاسداشت آيين درختكاری
1395/12/20
همایش پیاده روی خانوادگی مهندسين و پاسداشت آيين درختكاری روز جمعه 95/12/20 در ساحل بابلسر برگزار گرديد. اين برنامه شامل نرمش و گرم كردن، پياده روی، درختكاری و قرعه كشی بود و در خاتمه با اجرای سرود ای ايران به پايان رسيد.