جزییات خبر
خبرنامه داخلی کانون مهندسین بابلسر
1396/01/20
خبرنامه داخلی کانون مهندسین بابلسر شماره ۱۴ - بهار ۱۳۹ در این شماره می خوانید : اخلاق یا بی اخلاقی * بابلسر، هویتی ماندگار * معرفی مصالح مدرن در ساختمان های امروزی * مصاحبه با پیشکسوت
صاحب امتیاز
موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر
مدیر مسئول
مهندس مهدی کشوری
سردبیر
مهندس سامیرا صرفه جو
همکاران این شماره
نقی آراد، نرجس پورحیدر، محمدامین حبیب نژاد عربی،
جلال خدادادیان میری، مهدی زارعی، مسعود شکری،
وحید شکری، موسی غلامی، سیده فاطمه کاری پور کاری،
ایمان مسگریان، احمد محمدخانی،
سید حسین نورانی و سامان نصرتی
طراحی و صفحه آرایی
بهان هاشم زاده طبری
عکس روی جلد
محسن عباسی علایی
دانلود فایل ضمیمه