جزییات خبر
مجمع عمومی عادی نوبت دوم موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر
1396/03/02
مجمع عمومی عادی نوبت دوم موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر، روز سه شنبه به تاریخ ۹۶/۳/۲ در مجتمع میزبان برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی نوبت دوم موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر به ریاست آقای مهندس علی ولی پور و اعضای هیات رییسه آقایان مهندسین موتا صفرپور، مهدي زارعي، مجید فرجی و محمدصادق فرهمند در تاریخ ۹۶/۳/۲ در مجتمع میزبان برگزار گردید. در این جلسه بعد از قرائت گزارش هیات مدیره، بازرس و توضیحات خزانه دار، تراز مالی سال ۹۵ به رای گذاشته شد که مورد تایید مجمع قرار گرفت. در ادامه برای مشخص شدن نحوه تامین بخش عمده هزینه های آتی کانون، مبالغ حق عضویت سالیانه برای کلیه مهندسین (ادامه بحث جلسه قبلی مجمع) به رای گذاشته شد که در نهایت مبالغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال برای مهندسین پروانه دار و ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال برای مهندسین بدون پروانه مصوب گردید. همچنين در جلسه عنوان گرديد، بعد از اين اعضایی که حق عضویت را پرداخت نمايند، بتوانند از خدمات کانون استفاده كنند و مهلت حداكثر شش ماهه براي پرداخت حق عضويت تعيين شد. در ادامه بودجه پیشنهادی سال ۹۶ نیز برای تایید به مجمع ارائه شد که بعد از اصلاحاتی، مورد تصويب قرار گرفت.