جزییات خبر
کلاس «آموزش تخصصی نقشه برداری»
1395/11/12
کلاس «آموزش تخصصی نقشه برداری» با تدریس مهندس فاضلی از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به مدت ۱۲ جلسه در محل کانون مهندسین برگزار گردید.
کلاس «آموزش تخصصی نقشه برداری» با تدریس مهندس فاضلی از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به مدت ۱۲ جلسه در محل کانون مهندسین برگزار گردید.