جزییات خبر
کارگاه آموزشی تفسیر ویرایش چهارم آیین نامه 2800
1394/09/28
کارگاه آموزشی تفسیر ویرایش چهارم آیین نامه 2800، با حضور اساتید (دکتر جهانی و دکتر فاروقی) و جمعی از مهندسین و دانشجویان، ساعت 9 صبح روز شنبه 28 آذرماه 94 در سالن شهید کدخدایی دانشگاه مازندران برگزار گردید.