جزییات خبر
نخستین برنامه تیم کوهنوردی کانون مهندسین بابلسر در سال 95
1395/01/20
نخستین برنامه تیم کوهنوردی کانون مهندسین بابلسر در سال 95 با حضور جمعی از مهندسین در ارتفاعات قله گوگلی برگزار گردید.