جزییات خبر
همايش ملي چشم انداز آينده معماري و شهرسازي با رويكرد توسعه پايدار
1394/12/27
در خصوص درخواست كانون مهندسين شهرستان بابلسر از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران در رابطه با امتياز تشويقي همايش ملي چشم انداز آينده معماري و شهرسازي با رويكرد توسعه پايدار ، به اطلاع ميرساند كه :
در خصوص درخواست كانون مهندسين شهرستان بابلسر از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران در رابطه با امتياز تشويقي همايش ملي  چشم انداز آينده معماري و شهرسازي با رويكرد توسعه پايدار ، به اطلاع ميرساند كه اين سمينار داراي امتياز تشويقي ٤ درصد جهت رشته هاي معماري، شهرسازي، عمران، برق و مكانيك خواهد بود.