جزییات خبر
برگزاری کلاس ضوابط و مقررات در طراحی شهری
1394/12/22
برگزاری کلاس آموزشی ضوابط و مقررات در طراحی شهری در روز شنبه مورخه 94/12/22 با حضور مهندس کریم پور و شفیعی در محل کانون مهندسین شهرستان بابلسر برگزار گردید.
دانلود فایل ضمیمه