جزییات خبر
برنامه کوهپیمایی قله فیلبند
1394/12/21
برنامه کوهپیمایی قله فیلبند در روز جمعه 94/12/21 توسط گروه کوهنوردی کانون مهندسین شهرستان بابلسر و با همراهی گروه کوهنوردی مهرگان بابلسر برگزار گردید.