جزییات خبر
برگزاری کلاس آشنایی با تجهیزات خانه هوشمند
1395/02/09
کلاس آشنایی با تجهیزات خانه هوشمند روز چهارشنبه مورخه ٩٥/٢/٨ در محل کانون مهندسین بابلسر برگزار گردید.