جزییات خبر
صعود گروه کوهنوردی کانون مهندسین به ارتفاعات دشت دریاسر
1395/02/25
روز جمعه مورخه 95/2/24 تیم ۱۸ نفره کانون مهندسین بابلسر به ارتفاعات دشت دریاسر واقع در تنکابن صعود کردند.