جزییات خبر
همایش پیاده روی
1395/03/01
همایش پیاده روی خانوادگی کانون مهندسین بابلسر، روز پنجشنبه مورخه ۹۵/۲/۳۰ از پارکینگ صفر تا سوم برگزار گردید.