جزییات خبر
همايش و مسابقات ملی بتن و سازه های ماكارونی
1395/03/06
همايش و مسابقات ملی بتن و سازه های ماكارونی با همكاری كانون مهندسين بابلسر و دانشگاه مازندران در روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه مورخ 4،3 و5 خرداد برگزار گرديد.

در همایش مزبور 2 % امتیاز آموزشی مهندسی و همچنین افزایش ظرفیت مهندسین منظور گردید.

سخنرانان همایش:

  • 1-جناب آقای دکتر برنجیان «بتن حال و آینده»
  • 2-جناب آقای دکتر مقصودی «معرفی ویژگی های بتن های با مقاومت بالا و ابربتن ها»
  • 3-جناب آقای دکتر بیگی «پل های مدرن پیش تنیده صندوقی از گذشته تا امروز و پل های کابلی»

داوران مسابقات:

1- دکتر برنجیان، 2- دکتر لطفی، 3- دکتر خوش نفس، 4- مهندس طاهری، 5- مهندس طاهریان، 6- مهندس کاظمی، 7- مهندس مسعودی، 8- مهندس زارع