جزییات خبر
برنامه ورزشی آقایان
1395/03/09

       برنامه ورزشی آقایان

                       روز            زمان                 نام باشگاه

                    شنبه        18:30  - 20        موحد (نوبخت)

فوتسال       دوشنبه      18:30  - 20        موحد (نوبخت)

                   یکشنبه      18:30  - 20        اسماعیل زاده

 

شنا            شنبه         21  -  22:30        استخر تربیت بدنی

دانلود فایل ضمیمه