جزییات خبر
برنامه ورزشی بانوان
1395/03/09
خانم های مهندس با دریافت معرفی نامه از کانون مهندسین میتوانند در باشگاه مهرگان با 50% تخفیف ثبت نام نمایند.

 

دانلود فایل ضمیمه