جزییات خبر
تخفیف کلاس های نظارت معماری و سازه در خانه معمار بابل
1395/04/03
طبق توافق كانون مهندسين شهرستان بابلسر با خانه معمار بابل، اعضاء بدون پروانه كانون ميتوانند با ارائه كارت هوشمند از پانزده درصد تخفيف براي كلاسهاي نظارت معماري و سازه و ده درصد تخفيف براي كلاس طراحي معماري بهره مند گردند.