جزییات خبر
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت دوم )شرکت تعاونی مهندسین بابلسر
1395/05/24
مکان و زمان مجمع

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)شرکت تعاونی مهندسین بابلسر درروز چهارشنبه مورخ 95/5/27 راس ساعت 17 در محل سالن شهید کدخدایی سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار می گردد.

لذا از کلیه سهامداران شخصاً و یا وکالتاً(بطور کتبی) در این مجمع دعوت بعمل می آید.

اسامی کاندیدای انتخابات بازرس:

1- جناب آقای مهندس محمد باقر امیری

2- جناب آقای مهندس بیژن سوادکوهی

3- جناب آقای مهندس هادی مستانی