جزییات خبر
برنامه پاكسازی ساحل بابلسر
1395/07/17
برنامه پاكسازی بخشی از ساحل، روز جمعه ۹۵/۷/۱۶ توسط جامعه مهندسی شهرستان و همشهريان بابلسری با همراهی گروه رفتگران طبيعت استان مازندران برگزار شد.