جزییات خبر
دوره های آموزشی مدیریت پروژه کاربردی
1395/09/30
با سلام؛ دوره های آموزشی مدیریت پروژه کاربردی توسط استاد دکتر معین پور توسط کانون برگزار می گردد.