جزییات خبر
بازديد بانوان مهندس عضو كانون مهندسين بابلسر
1395/09/29
بازديد بانوان مهندس عضو كانون مهندسين بابلسر از پروژه های پل کابلی و تعاونی مسکن معلمان بابلسر در روز ۲۹ آذرماه ۹۵ با حضور جمعی از مسئولان شهری برگزار گردید.