جزییات خبر
بررسی موضوعات فاضلاب و محيط زيست شهری
1395/10/16
جلسه بررسی موضوعات فاضلاب و محيط زيست شهری با حضور نمايندگان جامعه مهندسی و برخی مسئولين شهری در روز سه شنبه 95/10/14 در دفتر شركت هوراب صنعت شمال برگزار شد.