جزییات خبر
دوره آموزشی تنظیم قراردادهای عمرانی و شرایط عمومی و خصوصی پیمان
1395/11/02
دوره آموزشی تنظیم قراردادهای عمرانی و شرایط عمومی و خصوصی پیمان با تدریس دکتر معین پور، توسط کانون مهندسین شهرستان بابلسر برگزار می گردد. با توجه به محدودیت ظرفیت لطفا حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۱/۷ جهت ثبت نام به کانون مراجعه فرمایید.