جزییات خبر
ادای احترام به شهدای آتش نشانی
1395/11/07
ديدار هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر از ايستگاه آتش نشانی پاسداران و ادای احترام به شهدای آتش نشانی امروز پنجشنبه 95/11/7