جزییات خبر
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
1395/11/25
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر، روز یکشنبه ۹۵/۱۲/۱ ساعت ۱۶ در محل مجتمع تفریحی میزبان بابلسر برگزار می گردد. دستور کار: نحوه ادامه فعالیت مالی کانون