جزییات خبر
کلاس آموزش نرم افزار رویت Revit
1395/10/29
کلاس آموزش نرم افزار رویت Revit توسط مهندس نقیب زاده از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۹ به مدت ۱۵ جلسه در محل کانون برگزار گردید.
کلاس آموزش نرم افزار رویت Revit توسط مهندس نقیب زاده از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۹ به مدت ۱۵ جلسه در محل کانون برگزار گردید.